Category Archives: Minnepris

JOHANNES KLEPPEVIK SITT MINNEFOND

Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å fremja kystkulturen i Hordaland.
Kvart år vert […]

Posted in Minnepris | Leave a comment

Johannes Kleppevik sin minnepris 2011

Styret i stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond deler kvart år ut ein pris på kr 25.000 til einskildperson eller organisasjon som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i […]

Posted in Minnepris | Tagged | Leave a comment