Category Archives: Kulturplanen

Kystsogeseilas med Loyal

[ august 26, 2011 6:00 a.m. to august 27, 2011 6:00 a.m.. ]
26. – 27. august
Kvitegaleasen Loyal ankrer opp til ein kai i kvar av kommunane Askøy, Øygarden, Fjell og Sund. Loyal legg til kai og er open for folk som vil om bord. Det kan bli arrangement om bord.

Første stopp er skuleklassar i Sund, på fredag før opninga av Periferifestivalen. Laurdag er Loyal på Periferifestivalen. Søndag dreg […]

Posted in Kulturplanen, Kva skjer i Sund? | Leave a comment

Periferifestivalen

[ august 27, 2011 to august 28, 2011. ] http://www.periferifestivalen.no/

Posted in Kulturplanen, Kva skjer i Sund? | Leave a comment

Kva skal planen heita?

Prosjektgruppa har eit forslag:
”LITEN KOMMUNE – STORE OPPLEVINGAR”
Skal dette vere Kulturplanens visjon, eller bør vi ha eit anna slagord?
Ein visjon må vere kort, truverdig, realistisk og vekkja begeistring.
Om du har […]

Posted in Kulturplanen | 2 Comments

KUNNGJERING OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR

KUNNGJERING OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Med heimel i plan-og bygningslova § 11-2 varslar Sund kommune om at det er sett i gang arbeid med kommunedelplan for kultur […]

Posted in Kommunedelplan, Kulturplanen | Tagged | Leave a comment

Dialogmøte

Dialogmøte om folkehelsearbeid vert 17. januar kl. 18 – 21 på kommunehuset. Lag og organisasjonar og styringsgruppa SLN vert inviterte.

[…]

Posted in Folkehelsearbeid, Kulturplanen | Tagged | Leave a comment

Kulturplan

Kommunestyret har vedteke oppstart av arbeidet med å laga ein kommunedelplan for kultur. Saksgruppe levekår og nærmiljø er styringsgruppe for arbeidet.

[…]

Posted in Kommunedelplan, Kulturplanen | Tagged | 1 Comment