Kategoriarkiv: Kommunedelplan

IKKUS – årsmelding 2012 og rapport frå minneseglas til Shetland

Kommunane Askøy, Øygarden, Fjell og Sund i Region Vest samarbeider om mange prosjekt gjennom det interkommunale kultursamarbeidet IKKUS. Målet med samarbeidet er å utvikla kvalitet og kompetanse i […]

Lagt inn i Barn og unge, Bibliotek, Folkehelsearbeid, IKKUS, Kommunedelplan, Kva skjer i Sund?, Uncategorized | Legg att eit innspel

Bla i Sund kommune sin kulturplan for 2012 – 2022

Sund kommune har som mål å «fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva […]

Lagt inn i Barn og unge, Bibliotek, Folkehelsearbeid, Kommunedelplan, Uncategorized | Legg att eit innspel

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan for kulturSundKommune_kulturplan20122022
I saksgruppe levekår og nærmiljø 2. mai 2012 vart det gjort vedtak om å senda Kommunedelplan kultur for Sund kommune 2012 – 2020 ut på høyring.
Dersom […]

Lagt inn i Kommunedelplan | Legg att eit innspel

Referat frå Dialogmøte

Les meir…

Tweet

[…]

Lagt inn i Kommunedelplan | Med merkelapp | Legg att eit innspel

KUNNGJERING OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR

KUNNGJERING OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Med heimel i plan-og bygningslova § 11-2 varslar Sund kommune om at det er sett i gang arbeid med kommunedelplan for kultur […]

Lagt inn i Kommunedelplan, Kulturplanen | Med merkelapp | Legg att eit innspel

Kulturplan

Kommunestyret har vedteke oppstart av arbeidet med å laga ein kommunedelplan for kultur. Saksgruppe levekår og nærmiljø er styringsgruppe for arbeidet.

[…]

Lagt inn i Kommunedelplan, Kulturplanen | Med merkelapp | 1 innspel