Monthly Archives: november 2010

Biblioteka til topps i innbyggerundersøkinga

Direktoratet for forvaltning og IKT sin store brukarundersøking av offentlege tenester i Norge  frå våren og sommaren 2010 er akkurat offentleggjort. Og resultatene er gledelege for […]

Posted in Bibliotek | Tagged , | Leave a comment

Speldag i biblioteket

Laurdag 13.november var biblioteket med på Nordisk Speldag som eit av 120 nordiske bibliotek. Biblioteka i Fjell, Sund og Øygarden gjekk saman om utlysing av arrangementet i Vestnytt […]

Posted in Bibliotek | Tagged , | Leave a comment

Dialogmøte

Dialogmøte om folkehelsearbeid vert 17. januar kl. 18 – 21 på kommunehuset. Lag og organisasjonar og styringsgruppa SLN vert inviterte.

[…]

Posted in Folkehelsearbeid, Kulturplanen | Tagged | Leave a comment

Kulturplan

Kommunestyret har vedteke oppstart av arbeidet med å laga ein kommunedelplan for kultur. Saksgruppe levekår og nærmiljø er styringsgruppe for arbeidet.

[…]

Posted in Kommunedelplan, Kulturplanen | Tagged | 1 Comment