Monthly Archives: juni 2016

Sommaraktivitetar for barn og ungdom

 
Sund kommune arrangerer sommaraktivitetar for barneskuleelevar i veke 25-27. Vi har fått støtte frå Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), og alle aktivitetane er gratis. Dei ulike aktivitetane retter seg mot […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment