Monthly Archives: april 2014

Teiknekonkurranse

I samband med grunnlovsjubileet 2014 inviterer Stortinget alle 1.- 4.klassar til å delta i ein konkurranse om å utforme framsida av grunnlova.
Informasjon om konkurransen
Døme på prosjekt i samband med […]

Posted in Barn og unge | Leave a comment

JOHANNES KLEPPEVIK SITT MINNEFOND

Stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond er i samarbeid med Sund kommune basert på midlar frå Sparebanken Vest. Stiftinga sitt føremål er å fremja kystkulturen i Hordaland.
Kvart år vert […]

Posted in Minnepris | Leave a comment

Ny søknadsfrist for medseglarar på Loyal

Frist for å søkje om å delta som medseglar ombord på Loyal på Tall Ships Races er utsett til måndag 7. april. Målgruppa er ungdom mellom 15-25 år i frå Sund.
Kort […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment