Monthly Archives: mars 2014

Kulturminneplan for Sund – infobrosjyre

 
SJÅ Infobrosjyre kulturminne
 

Tweet

[…]

Posted in Kulturminne, Uncategorized | Leave a comment

UTARBEIDING AV KULTURMINNEPLAN
Sund kommune skal laga ein kulturminneplan for å ta vare på kulturminne som er viktige for innbyggjarane.
Registreringsarbeidet vil gjera kulturarven i Sund kjend for nye generasjonar.
Målet […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tweet

[…]

Posted in Uncategorized | Leave a comment