Monthly Archives: mars 2013

Babysong

 
Sund kulturskule ønskjer velkommen til
BABYSONG

Oppstart av ny gruppe etter påske!
Babysong stimulerer den musikalske, motoriske og språklege utviklinga til barnet, og er eit strålande høve for den vesle […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Johannes Kleppevik sin minnepris

Styret i Johannes Kleppevik sitt minnefond deler ut ein minnepris på kr 25.000 kvart år til personar/lag som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland. Prisen vil […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment