Monthly Archives: oktober 2012

Bla i Sund kommune sin kulturplan for 2012 – 2022

Sund kommune har som mål å «fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva […]

Posted in Barn og unge, Bibliotek, Folkehelsearbeid, Kommunedelplan, Uncategorized | Leave a comment

Søk Sund ungdomsråd om stønad

Sit du inne med ein god ide, men manglar pengar? Har du eit prosjekt gåande, men det skortar på finansane? Sund ungdomsråd deler ut 20.000 kr til tiltak […]

Posted in Barn og unge, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment